WEBINAR

Få en mere effektiv produktion med styklister og ruter

Hosted by
Tracelink
Niels Anker Johnsen

Broadcast has ended. You may watch the replay!

You can still register and watch the replay!

June
16
Tuesday
June 16th
13:00 CEST

Det handler vores webinar om...

...Er du udfordret i en travl hverdag, hvor du kun har et begrænset overblik over din lagerbeholdning og udnyttelsen af virksomhedens produktionskapacitet, kan dette webinar være interessant for dig. Din produktionsvirksomhed modtager ordrer med bestilling på varenumre, men for at sætte ordren i gang skal du først finde en gammel stykliste frem fra din computer, dernæst skal du ud på lageret for at se om råvarerne er hjemme og endelig kigger du på et måske ikke helt opdateret regneark, der skulle vise, hvad de enkelte medarbejdere er booket til at lave. Overblikket er væk, du har råvarer liggende som du ikke får brugt og deadlines bliver overskredet. Med Tracelink som overbygning til e-conomic har du en løsning der giver overblik, effektivt, batchstyret vareforbrug via styklister og leverancer til tiden.

Dette webinar handler om udfordringerne i forbindelse med planlægning af produktionen og om hvordan vi tackler dem.

Produktionsplanlægning og -styring

Skab overblik over nye ordrer og få dem booket i en kalender med ledige ressourcer i form af medarbejdere og maskiner. Følg ordrestatus gennem hele produktionen.

Styklister og ruter

Opret produktionsordrer med tegninger, styklister og rute gennem produktionen, når du producerer kendte varenumre.

Produktion til færdigvarelager

Få lagerbeholdningen reguleret automatisk, når du producerer til lager.

Lager

Se om du har det du skal bruge på lageret. Ud fra plukkelister trækkes råvarer fra lageret til produktionen - med eller uden batchinformation.

Dokumentation

Få nem adgang til al dokumentation knyttet til ordren - det kan være tegninger, jobkort, vejledninger, emails, journaler, rapporter, fotos m.m.

Efterkalkulation

Få løbende information om produktionens økonomi. Er omkostningerne som budgetteret, skal salgspriser justeres?