AFHOLDER FOR ALLE INTERESSEREDE WEBINAR OM

Produktion med ressourceplanlægning

Hosted by
Tracelink

Broadcast has ended. You may watch the replay!

You can still register and watch the replay!

December
1
Tuesday
December 1st
13:00 CET

Indhold

Produktion kræver produktionskapacitet; ledige hænder og maskiner. Med Tracelink opgaver er det muligt at styre produktionen, så leveringsterminer kan overholdes.

Opsætning af ressourcer, booking og Tetris...

Forskellige typer af ressourcer kan have forskellig kapacitet på dagsbasis. Nogle ressourcer kan tildeles overarbejde, andre har en helt fast kapacitet. I sidste er der en opgaveansvarlig, som regelmæssigt spiller Tetris for at udnytte al kapacitet.

Registrering af maskintid

Maskiner kan ikke selv stemple ind på ordrer, men vi har en simpel løsning.

Opsætning af opgaveafhængigheder og ruter

Opgaver knyttet til en ordre er typisk indbyrdes afhængige, een opgave kan ikke påbegyndes, før en anden er færdig. Tracelink rummer mulighed grafisk opstilling af opgaveruter gennem produktionen.

Overvågning af produktionstakt

Salgsprisen på en produktionsordre tager typisk udgangspunkt i en beregning af produktionstakt på de enkelte maskiner. Derfor er det af stor vigtighed at samle op på den realiserede produktionstakt.

December
1
Tuesday
December 1st
13:00 CET