AFHOLDER FOR ALLE INTERESSEREDE WEBINAR OM

Produktion til færdigvarelager med styklister

Hosted by
Tracelink

Broadcast has ended. You may watch the replay!

You can still register and watch the replay!

October
20
Tuesday
October 20th
13:00 CEST

Indhold

Vi skelner mellem ordreproduktion - altså produktion med afsæt i en salgsordre - og produktion til lager, hvor der produceres med en forventning om efterfølgende salg. I dette webinar kigger vi nærmere på det sidste tilfælde.

Sporbarhed af produktionen

Ved produktion til færdigvarelager registreres færdigvarer som produktionsbatch. Det betyder, at der er helt styr på alle fohold omkring produktionen. Denne information kan evt. når varen plukkes leveres videre til kunden.

Styklister - bill of materials

Ofte er en færdigvare resultatet af samling og bearbejdning af flere råvarer, som er specificeret på en stykliste. Styklisten kan gemmes på varenummeret, således at en en produktion af færdigvaren automatisk giver et lagertræk.

Regulering af lagerværdi

Når en vare produceres flyttes værdien af lageret fra råvarer til færdigvarer. Man kan opgøre færdigvarens kostpris på flere måder - f.eks. både med og uden beregning af evt. maskinforbrug og medarbejdertid. Uanset hvordan man opgør værdien, kan produktionen automatisk lave en regulering af lagerværdien. 

Tilbagekald af produkter

Da systemet registrerer hvilket produktionsbatch, der er anvendt til vilkårlige leverancer, er det nemt at spore, hvilke kunder, der har fået levering fra et givet batch. Systemet ved desuden hvilke råvarer, der er brugt på hvert enkelt batch. Derfor er det nemt at lave tilbagekald, hvis behovet skulle opstå.

October
20
Tuesday
October 20th
13:00 CEST